Дудар Володимир Тарасович

Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Найбільш актуальні публікації:

  1. Дудар В.Т. Інтеграція аграрного сектора економіки України з Європейським союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі / В.Т. Дудар // Наук. журнал “Вісник ТНЕУ”. Випуск 2. – Тернопіль, Економічна думка. – 2015. – С. 7-18.
  2. Дудар В.Т. Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції / В.Т. Дудар, Дудар Т.Г. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 1 (47) Т. 2, 2016. – С. 134-141.
  3. Дудар В.Т. Проблеми розвитку маркетингу на ринку органічної агропродовольчої продукції / В.Т. Дудар // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» – [у 2-х т.]. Харків: ХНТУСГ, 2017 р. – Т. 1. – С. 115-119.
  4. Дудар В.Т. Маркетинг в системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / В.Т. Дудар, Т.Г. Дудар, О.Т. Шумейко // Економіка АПК. – К.: ІАЕ НААН України № 7. 217 (273). – С. 46-53.
  5. Дудар В.Т. Формування цінових стратегій підприємств органічного сектора для досягнення маркетингових цілей / В.Т. Дудар // Наук. журнал “Вісник ТНЕУ”. Випуск 1. – Тернопіль, Економічна думка. – 2018. – С. 7-18.
  6. Dudar V., Dudar T. Strategiczne wektory zewnętrzne rozwoju rynku rolno-spożywczego Ukrainy // Rozdial 1 w monografie „Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości – wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego” / Redakcija: Grzegorz Wilk-Jakubowski, Agnieszka Buś-Bidas. – Wydawnictwo Spolecznej Akademii Nauk, Lódż-Warszawa, 2018. – S. 13-27.