Окрепкий Ростислав Богданович

Окрепкий Ростислав БогдановичНайбільш актуальні публікації:

 1. Окрепкий Р.Б. Адаптивні методи короткострокового прогнозування збуту як інструмент збалансування попиту і пропозиції на ринку / Р.Б. Окрепкий // Наука молода. – 2007. – Випуск 7. – С.172-176.
 2. Окрепкий Р.Б. Використання концепції варіації товару при розробці товарної стратегії компанії // Тези доповідей науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в маркетингу: теорія і практика», 20 червня 2014 року. – Тернопіль. – С. 16-17.
 3. Окрепкий Р.Б. Кон’юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності /Р.Б. Окрепкий, Д.В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 5 (43). – С. 197-203.
 4. Окрепкий Р.Б. Методичні аспекти інтеграції АВС- і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Ростислав Окрепкий, Дмитро Штефанич // Наука молода. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 362-366.
 5. Окрепкий Р.Б. Механізм просування Інтернет-бренду на електронному ринку // Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула / Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 1 (27). – С. 208-212.
 6. Окрепкий Р.Б. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє // Р. Б. Окрепкий,  Д. В. Гаргула /Збірник наукових праць. Вип. 14-15. – Тернопіль: Економічна думка. – 2010 – С. 37-44  7
 7. Окрепкий Р.Б. Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства / Р.Б.Окрепкий, Н.З. Лагоцька// Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2 (27). – С. 283-289.
 8. Окрепкий Р.Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Р.Б.Окрепкий, А.М. Бутов// Економічний аналіз. – 2014. – Том 18. – №2. – С. 188-194.
 9. Окрепкий Р.Б. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Р.Б. Окрепкий, Д.А. Штефанич // Вісник ТНЕУ. – 2010. – Випуск 1. – С. 103-110.
 10. Окрепкий, Р. Удосконалення системи показників кон’юнктури товарного ринку / Ростислав Окрепкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2 (18).– С. 60-63.
 11. Штефанич Д.А., Братко О.С., Дячун О.Д., Лагоцька Н.З., Окрепкий Р.Б. Маркетинговий аналіз: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Д.А. Штефанича. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.