Борисова Тетяна Михайлівна

Борисова Тетяна Михайлівна

Завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор –  Факультет економіки та управління (https://www.wunu.edu.ua/feu/http://feu.wunu.edu.ua 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Borysova T., Monastyrskyi G. Classification of social effects of sustainable development of public transport entities. Erbe der europäischen wissenschaft: technik und technologie, informatik, sicherheit, verkehr, architektur. Buch 1. Teil 3. Karlsruhe, Germany : SWorld-NetAkhatAV. 2020. P. 137-143. DOI: 10.30888/978-3-9821783-7-0.2020-01-05
 2. Borysova T. Global competition and competitiveness of goods and services. Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 2. Teil 5. 2020. P. 123-129.
 3. Monastyrskyi G., Borysova T., Barczak М. Organizational aspects of sustainable development in urban public transport enterprises. Public administration in the digital economy: Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. P. 49-61.
 4. Ivanechko N., Borysova T., Monastyrskyi G. Research of customer buying behavior on the Ukrainian electromobile market. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Issue 4, 2020. URL: http://fkd.org.ua/ (Web of Science)
 5. Борисова Т., Процишин Ю. Дослідження векторів використання Інтернет-маркетингу в сфері міського громадського транспорту. Вісник ХНУ. 2020, №2. С. 130-135. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N2(280).pdf#page=130
 6. Борисова Т.М., Монастирський Г.Л. Сучасні імперативи сталого розвитку світової та вітчизняної неприбуткової сфери. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 7-19.
 7. Борисова Т.М., Монастирський Г.Л. Особливості взаємодії некомерційної сфери з іншими секторами в контексті стійкого розвитку. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 20-38.
 8. Борисова Т.М., Островерхов В.М. Маркетингові інструменти сталого розвитку некомерційних організацій сфери освіти та досліджень. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 65-85.
 9. Борисова Т.М., Островерхов В.М. Маркетингові інструменти сталого розвитку у сфері охорони здоров’я. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 85-99.
 10. Борисова Т.М., Хрупович С.Є. Маркетинг некомерційних організацій сфери соціальних послуг у контексті сталого розвитку. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 99-118.
 11. Борисова Т.М., Іванечко Н.Р. Маркетингові інструменти некомерційних організацій сфери охорони природного довкілля. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. С. 142-170.
 12. Borysova, T., Monastyrskyi, G., Zielinska, A. & Barczak, M. Innovation Activity Development of Urban Public Transport Service Providers: Multifactor Economic and Mathematical Model. Marketing and Management of Innovations, 2019, 4, 98-109. URL: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-08 URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/08_%D0%90266-2019_Borysova%20et%20al.pdf (Web of Science)
 13. Борисова Т., Монастирський Г., Крулевський А. Інтернет-дослідження комунікаційної активності надавачів послуг міського громадського транспорту України. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Т. 29. № 1. С.  7-12. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1656
 14. Борисова Т.М. Міжнародна економічна конкуренція: Навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 233 с.
 15. Борисова Т.М., Островерхов В.М. Гносеологічні засади використання маркетингу в структурі забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту : колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л.,  д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 28-60.
 16. Борисова Т.М., Процишин Ю.Т. Потенціал маркетингу у забезпеченні сталого розвитку міського громадського транспорту. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту : колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л., д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 75-100.
 17. Борисова Т.М., Монастирський Г.Л. Маркетингова інноваційна діяльність міського громадського транспорту: результати емпіричного дослідження. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту : колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л.,  д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 158-173.
 18. Борисова Т.М., Монастирський Г.Л. Оцінювання ефективності маркетингового забезпечення сталого розвитку. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту: колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л., д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 204-216.
 19. Борисова Т.М. Організаційні форми маркетингового забезпечення сталого розвитку на підприємствах сфери громадського транспорту. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту : колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л., д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 174-192.
 20. Борисова Т.М. Ефект маркетингового забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту : колективна монографія [за ред. д.е.н., проф. Монастирського Г. Л., д.е.н., доц. Борисової Т. М.] Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. С. 192-204.
 21. Борисова Т.М., Монастирський Г.Л. Соціально-економічні передумови та перспективи розвитку ринку послуг міського громадського транспорту Тернополя. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018.  Том 28. № 1. С. 23-29. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1530/6565656581
 22. Borysova, T., Melenchuk Yu. Marketing of urban public transport: results of the empirical study. Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics: Monography / ed. G.L. Monastyrsky and T.M. Borysova. Ternopil: TNEU, 2018. P.47-61
 23. Borysova, T., Monastyrskyi, G. Socio-economic prerequisites and prospects for the development of the market of urban public transport services in Ternopil. Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics: Monography / ed. G.L. Monastyrsky and T.M. Borysova. Ternopil: TNEU, 2018. P. 27-34
 24. Borysova, T., Monastyrskyi, G. Marketing innovation activity of urban public transport: results of the empirical study.Marketing and Management of Innovations, 2018, № 3. С. 229-240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2018_3_22 (Web of Science)
 25. Борисова Т.М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів. Монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 214 с.
 26. Борисова Т.М. Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 3. С. 9-19. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1438
 27. Борисова Т.М. Оцінка якісних параметрів послуг надавачів міського громадського транспорту Тернополя : результати емпіричного дослідження. Український журнал прикладної економіки. Том 2. № 3. С. 8-15. URL: http://ujae.wunu.edu.ua/index.php/ujae/article/view/236/234
 28. Борисова Т.М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Том 1. № 2. С. 53-75. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/16/20
 29. Пасєчник М., Борисова Т., Кравець Г. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Аналіт. звіт. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 201 с.
 30. Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти : моногр. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 476 с.
 31. Борисова Т.М. Маркетингові комунікації у рамках виконання Державної цільової соціальної програми з протидії торгівлі людьми у Тернопільській області. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги : кол. моногр. / О. Бурліцька, Н. Мариненко, Т. Борисова [та ін.]; за ред. Р. В. Федоровича.
  Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. С. 8 – 21.