Іванечко Неля Ростилавівна

Іванечко Неля РостилавівнаНайбільш актуальні публікації:

  1. Ivanechko, Borysova T., Monastyrskyi G. Дослідження купівельної поведінки споживачів на ринку електромобілів України.  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практик. 2020. 4 (35), 507-513. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222527/
  2. Іванечко Н., Процишин Ю., Никитишин Т. Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та Український досвід. Food Industry Economics. 2020. 12 (1). URL: https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1671.
  3. Хрупович С.Є. Іванечко Н.Р. Інструменти управління креативним маркетингом. Вісник Хмельницького національного університету. №1 С. 138-143. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N1(278).pdf.
  4. Процишин Ю.Т., Іванечко Н.Р., Крулевський А.В. Інтернет-маркетинг: email-розсилка в освітній сфері. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Випуск 3(77), Ч.2, С. 134-142. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-39.
  5. Іванечко Н.Р., Хрупович С.Є. Контекстна реклама: метрики і КРІ. Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2019. Том 61. № 6. С. 79–84. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31588.
  6. Іванечко Н.Р. Маркетинг підприємств сфери розваг і відпочинку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія Економічні науки. 2018. № 2 (87). С. 101-107. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1465.