Хрупович Світлана Євгенівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Найбільш актуальні публікації:

  1. Хрупович С.Є. Маркетинг некомерційних організацій сфери соціальних послуг у контексті сталого розвитку. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку: Колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: «Економічна думка ЗУНУ», 2020. 340 с.
  2. Хрупович С.Є. Іванечко Н.Р. Інструменти управління креативним маркетингом. Вісник Хмельницького національного університету. №1 С. 138-143. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N1(278).pdf.
  3. Іванечко Н. Р., Хрупович С.Є. Контекстна реклама: метрики і КРІ. Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2019. Том 61. № 6. С. 79–84. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31588.
  4. Хрупович С. Є. Застосування інструментів інтернет-маркетингу під час просування продукції на ринках В2В. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 204-208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_39.
  5. Хрупович Світлана. Імплементація світового досвіду використання альтернативних джерел енергії при плануванні вантажопотоків міського транспорту. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту: колективна монографія/ [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль. видавець ФОП Осадца У.В.  2019 . С.141 -158
  6. Nataliia Marynenko, Iryna Kramar, Tetiana Podvirna, Svitlana Khrupovych. Taxation trends, rankings and perspectives for Ukraine. Przegląd Nauk Stosowanych – Politechnika Opolska: Opole,2018. No. 20 (3), 15–31.
  7. Svitlana Khrupovych. Vectors of urban transport ecologization in directions of alternative types of energy. Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics: Monograph / Тернопіль.  видавець ФОП Осадца У.В.  2018 . С.42 -57
  8. Хрупович С.Є., Мариненко Н.Ю. Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді. Економіка і управління, 2017. №4 (76). С. 19-25.
  9. Хрупович Світлана. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2016. Том 50. № 1. С. 92-98. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18621/2/GEB_2016v50n1_Khrupovych_S-Development_of_project_92-98.pdf
  10. Хрупович С.Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств. Сучасні соціально – економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: Колективна монографія / [Відп. Редактор О.В. Панухник] Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2016. 204 с.