Наукові та методичні публікації

Додаткова література для підготовки до дисциплін:

1. Маркетинг (нормативна)

1. Маркетинг [Електронний ресурс]: консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
2. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
3. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
4. Заячковська Г. А. Мережевий маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25028/1/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
5. Борисова, Тетяна Михайлівна. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2007. – 22 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2745
6. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
7. Борисова Т. М. Актуальні вектори розвитку маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів сфери освіти та досліджень України / Т. М. Борисова // Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу : зб. тез доп. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 25–26.09.2014р.).–Суми : Сумс. держ. уні-т.–С. 27–28 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13669
8. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
9. Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13510
10. Іванечко Н. Р. Використання сучасних методів у дослідженнях [Електронний ресурс]: Використання сучасних методів у дослідженнях/ Н. Р. Іванечко // International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings». – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 310-314. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13531
11. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
12. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.

2. Маркетинг (німецькою мовою)

1. Scha Scharf, A. Schuberf B. Marketing [Текст] : Einfuhrungin Theorieund Praxis / A. Schuberf B. Scharf. – 3., uberarbeiteteunderweiterteAuflage. – Stuttgart : Schaffer-Poeschel, 2001. – 439 s.
2. Mark Marketing inderAgrar – undErnahrungswirtschaft [Текст]. – Munchen : VerlagTugtnUlmerStuttgart, 2000. – 494 s.
3. Meff Meffert, H. Dienstleistungs- marketing [Текст] : Grundlagen- Konzepte- Methoden / H. Meffert, M. Bruhn. – Wiesbaden : Gabler, 2003. – 842 s.
4. Kohl Kohlet, R.ErfolgsfaktorMarke [Текст] / R. Kohlet, W. Majer, H. Wiezorek. – Munchen : VerlagFranzVahlen, 2001. – 350 s.
5. Huse Huser, A. Marketing, OkologieundokonomischeTheorie [Текст] : AbbauvonKaufbarrierenbeiokologischenProduktendurchMarketing / A. Huser. – Wiesbaden : Gabler, 1996. – 249 s.
6. Jasp Jaspert, D.Marketing [Текст] = Інтенсивний курс по маркетингу : Intensiv kurs / D. Jaspert. – 5. Auflage. – Munchen : R. Oldenbourg, 1991. – 303 s.
7. Welg Welge, M. K. Internationalesmanagement [Текст]. 3 Auflage / M. K. Welge, D. Holtbrugge. – Stuttgart : Schaffer-Poeschel, 2003. – 525 s.
8. Frit Fritz, W.Marketing [Текст] / W. Fritz, D. Oelsnitz. – Stuttgart : Verlag, 2001. – 271 s.
9. Nies Nieschlag, R. Marketing [Текст] / R. Nieschlag, E. Dichtl, H. Horschgen. – Auf.19. – Berlin : Duncker&Humblot, 2002. – 1349 s.
10. Bruh Bruhn, M. Marketing [Текст] / M. Bruhn. – Auf. 6. – Wiesbaden : Gabler, 2002. – 331 s.

3. Маркетингова цінова політика

1. ЕНМКД Маркетингова цінова політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3997-marketynhova-tsinova-polityka
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/NMKD/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BC/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2017/%D0%BC%D1%86%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_2017.pdf
4. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
5. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
6. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
7. Колесников, О. В. Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. – [3-тє вид. випр. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 159 с.
8. Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : ЦУЛ, 2016. – 200 с.
9. Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : ЦУЛ, 2016. – 206 с.
10. Орлов, О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. – К. : Освіта України, 2011. – 144 с.
11. Ковальчук, С. В. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 352 с.
12. Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 239 с.

4. Маркетингові дослідження

1. ЕНМКД Маркетингові дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2403-2013-11-11-08-27-57
2. Маркетинг [Електронний ресурс]: консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
4. Борисова, Тетяна Михайлівна. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2007. – 22 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2745
5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
6. Борисова Т. М. Актуальні вектори розвитку маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів сфери освіти та досліджень України / Т. М. Борисова // Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу : зб. тез доп. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 25–26.09.2014р.).–Суми : Сумс. держ. уні-т.–С. 27–28 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13669
7. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
8. Іванечко Н. Р. Використання сучасних методів у дослідженнях [Електронний ресурс]: Використання сучасних методів у дослідженнях/ Н. Р. Іванечко // International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings». – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 310-314. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13531
9. Іванечко Н.Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Вісник Ужгородського університету. – 2012. – №2 (36). – С.175 – 177. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13515
10. Іванечко Н.Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Бізнес Інформ. – 2011. – №4. – С.164 – 167. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13516
11. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / за заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
12. Парсяк, В. Н.Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження [Текст] / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : ЦУЛ, 2016. – 223 с.
13. Полторак, В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. – [3-тє вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2014. – 341 с.
14. Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с
15. Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.

5. Мерчандайзинг

1. ЕНМКД Мерчандайзинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3992-merchandaizynh
2. Мерчандайзинг [Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій. – Тернопіль, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/NMKD/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BC/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3/2017/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Ільченко, Н. Б. Мерчандайзинг [Текст]: опорн. консп. лекцій. – К. : КНТЕУ, 2011. – 70 с.
4. Мазаракі, А. А. Мерчандайзинг : навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2015. – 292 с.
5. Мельник, І. М. Мерчандайзинг : навч. посіб. – К. : Знання, 2009. – 312 с.
6. Тягунова, Н. М. Мерчандайзинг. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2014. – 332 с.
7. Мерчандайзинг : сб. ст. по теории и практике мерчандайзинга. – Х. : Студцентр, 2004. – 264 с.

6. Маркетинг промислових підприємств

1. ЕНМКД Маркетинг промислового підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2410-2013-11-11-08-33-31
2. Дудар, В. Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 260 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12616/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
3. Борисова, Тетяна Михайлівна. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2007. – 22 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2745
4. Біловодська, О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Текст] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – К. : ЦУЛ, 2018. – 234 с.
5. Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
6. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
7. Краус, К. М.Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст] : монографія / К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2016. – 227 с.
8. Маркетингова діяльність підприємств : сучасний зміст [Текст] : монографія / за заг. ред. Н. В. Карпенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 252 с.
9. Никитина, Т. Е. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях : теория и практика [Текст] : монография / Т. Е. Никитина, К. А. Смирнов ; науч. ред. К. А. Смирнова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 168 с.
10. Краус, К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу : концепції, організація, домінанти розвитку [Текст] : монографія / К. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.

7. Поведінка споживача

1. ЕНМКД Поведінка споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2414-2013-11-11-08-44-28
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О. П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
4. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
6. Іванечко, Неля Ростиславівна. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1691
7. Іванечко Н. Р. Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] : / Н. Р. Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13520
8. Іванечко Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства / Н. Р. Іванечко // Бізнес Інформ. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – №6 – 196 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13516
9. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
10. Окландер, М. А. Поведінка споживача [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с.
11. Прокопенко, О. В. Поведінка споживачів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян. – К. : ЦУЛ, 2008. – 176 с.

8. Маркетинг (англійською мовою)

1. ЕНМКД Marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/4187-marketing
2. Marketing [Текст] = Маркетинг : For First Year Degree Students. – London : Ashford CoLour Press, 1993. – 252 p.
3. Lamb, C. Marketing. Principles of [Текст] / C. Lamb, J. Carl McDaniel Hair. – Second Edition. – Cincinnati : South-Western Publishing Co, 1994. – 846 p.
4. William, O. Bearden Marketing [Текст] / O. Bearden William. – Chicago : Irvin, 1995. – 631 p.
5. Comfort, J. Marketing [Текст] / J. Comfort, N. Brieger. – London : Longman, 1992. – 185 p.
6. Bovee, C. Marketing [Текст] / C. Bovee, J. Thill. – New York : McGraw-Hill, Inc, 1992. – 761 p
7. Pride, W. Marketing [Текст] / W. Pride, O. Ferrell. – New York : Houghton, 1999. – 623 p.
8. Solomon, M. Marketing [Текст] / M. Solomon, Stuart. – Second Edition. – London : Prentice Hall, 2000. – 580 p.
9. Marketing [Текст] / E. Berkowits, R. Kerin, S. Hartler, W. Rudelius. – Boston : Irwin, 1994. – 787 p.
10. Peter, P. A Preface to Marketing Management [Текст] / P. Peter, J. H. Donnelly. – 7-th edition. – Boston : Irwin McGraw-Hill, 1997. – 368 p.
11. Roxas, J. Marketing. Greating Value for Customers [Текст] : Study Guide / J. Roxas. – Toronto : Irwin, 1995. – 294 p.
12. Dunmore, M. Inside-out marketing: how to create an internal marketing strategy [Текст] / M. Dunmore. – London : Kogan page, 2002. – 264 р.
13. Borysova, T. Marketing of Non-Profits of Education and Research Sector of Ukraine: Conceptual Peculiarities and Vectors of Development [Text] / Tetiana Borysova // Journal of european economy. – 2014. – Vol. 13, № 4. – P. 408-422. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12879
14. Borysova T. M. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2014.–№ 2.–Р. 40–46 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13694
15. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention / T. M. Borysova // Актуальні проблеми економіки.–2014.–№ 5 (155).–С. 299–308 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13695
16. Borysova T. M. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2015.–№ 1.–Р. 39–43 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13639
17. Borysova T. M. Current Challenges for Non-Profit Organizations in the Fields of Education and Research of Ukraine / T. M. Borysova // The Advanced Science Journal (United States of America).–2014.–№ 11.–P. 59–64 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13692
18. Borysova T. M. Marketing of non-profits of education and research sector of Ukraine: conceptual peculiarities and vectors of development / T. M. Borysova // Journal of European Economy (published by Ternopil National Economic University).–2014.–V. 13, № 4.–P. 408–422 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13685

9. Інформаційні системи та маркетингові дослідження

1. ЕНМКД Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2402-2013-11-11-08-27-13
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
4. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
5. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/маркетинг%20інформаційних%20продуктів%20і%20послуг/маркетинг%20інформаційних%20продуктів%20і%20послуг.pdf
6. Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. – К. : Ліра-К, 2016. – 480 с.
7. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
8. Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст]: навч. посіб. – К. : Ліра-К, 2017. – 480 с.
9. Токарев, Б. Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации [Текст]: учеб.-практ. пособ. – М. : Экономистъ, 2004. – 256 с.
10. Кулибанова, В. В. Маркетинг сервисных услуг[Текст]. – С-Пб. : Вектор, 2006. – 192 с.

10.Маркетингове планування

1. ЕНМКД Маркетингові інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3607-marketynhovi-innovatsii
2. ЕНМКД Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2401-2013-11-11-08-26-21
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
4. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
6. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
7. Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.
8. Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.
9. Планування маркетингу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с.
10. Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження [Текст] / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : ЦУЛ, 2016. – 223 с.

11. Основи електронного маркетингу

1. ЕНМКД Основи електронного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3986-osnovy-elektronnoho-marketynhu
2. ЕНМКД Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2402-2013-11-11-08-27-13
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О. П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
4. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
5. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
6. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
7. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
8. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
9. Жарська, І. О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.
10. ЕНМКД ВЕБ-маркетинг: SEO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4188-veb-marketynh-seo

12. Маркетинг послуг

1. ЕНМКД Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2402-2013-11-11-08-27-13
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Бойко, И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Електронный ресурс] : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с. – Режим доступа : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/бойко_маркетинговые%20исследования.rar
4. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
6. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
7. Борисова Т. М. Актуальні вектори розвитку маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів сфери освіти та досліджень України / Т. М. Борисова // Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу : зб. тез доп. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 25–26.09.2014р.).–Суми : Сумс. держ. уні-т.–С. 27–28 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13669
8. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660
9. Іванечко Н. Р. Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] : / Н. Р. Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13520
10. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Електронний ресурс] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31512/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
11. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
12. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
13. Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с.
14. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.

13. Маркетингові комунікації

1. ЕНМКД Маркетингові комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2404-2013-11-11-08-28-42
2. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
3. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
4. Іванечко, Неля Ростиславівна. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1691
5. Іванечко Н.Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Вісник Ужгородського університету. – 2012. – №2 (36). – С.175 – 177. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13515
6. Іванечко Н.Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Бізнес Інформ. – 2011. – №4. – С.164 – 167. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13516
7. Заячковська, Г. А. Мережевий маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25028/1/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
8. Жарська, І. О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.
9. Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємств [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 612 с.
10. Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посіб. / О. В. Курбан. – К. : Кондор, 2016. – 246 с.
11. Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 468 с.
12. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 679 с.
13. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.

14. Маркетинговий аналіз

1. ЕНМКД Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс]. – Режим достпу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2408-2013-11-11-08-31-57
2. ЕНМКД Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2401-2013-11-11-08-26-21
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
4. Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.rar
5. Гринчуцький, В. І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] : монографія / Валерій Іванович Гринчуцький, Тетяна Ігорівна Сабецька. — Тернопіль, 2014. — 225 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11978/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2c%20%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
6. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
7. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липчук, І. Г. Яців, Б. М. Гошко, О. Й. Гошко ; за ред. В. В. Лупчука. – К. : Академвидав, 2008. – 216 с.
8. Чевганова, В. Я. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – К. : ЦУЛ, 2016. – 258 с.
9. Никитина, Т. Е. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях : теория и практика [Текст] : монография / Т. Е. Никитина, К. А. Смирнов ; науч. ред. К. А. Смирнова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 168 с.
10. Швець, Л. П. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. П. Швець. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 643 с.

15. Маркетингова товарна політика

1. ЕНМКД Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2406-2013-11-11-08-30-19
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 46 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8647/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
4. Менеджмент та маркетинг в галузі [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с. – Режи доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32223/1/04%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
5. Практикум з маркетингу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : ЦУЛ, 2016. – 206 с.
6. Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2013. – 328 с.
7. Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник / Н. О. Криковцева, Л. Г. Саркісян, О. Ю. Біленький, Н. В. Кортєльова ; за ред. Н. О. Криковцевої. – К. : Знання, 2012. – 183 с.
8. Норіцина, Н. І. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Норіцина. – К. : НАУ, 2003. – 217 с.
9. Холодний, Г. О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324 с.

16. Маркетинг туризму

1. ЕНМКД Маркетинг туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2411-2013-11-11-08-34-17
2. ЕНМКД Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2401-2013-11-11-08-26-21
3. Організація туризму [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30028
4. Організація туризму [Електронний ресурс] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 448 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24548
5. Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко [та ін.] ; під заг. ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2013. – 364 с.
6. Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко [та ін.] ; під заг. ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с.
7. Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування [Текст] : підручник / М. П. Мальська. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
8. Малахова, Н. Н. Инновации в туризме и сервисе [Текст] : пособие / Н. Н. Малахова. – [2-е изд., дополн. и перераб.]. – Ростов н/Д : МарТ, 2010. – 244 с.
9. Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму : економіко-організаційні аспекти [Текст]: підручник / Г. Б. Мунін. – К. : Кондор, 2011. – 432 с.
10. Шульгіна, Л. М. Маркетингове управління туристичними підприємствами [Текст] : монографія / Л. М. Шульгіна. – К. : Астон, 2011. – 296 с.

17. Web-маркетинг SEO

1. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf
3.
4. Жарська, І. О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.
5. Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : ЦУЛ, 2016. – 206 с.
6. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
7. Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с.
8. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
9. Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.
10. ЕНМКД ВЕБ-маркетинг: SEO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4188-veb-marketynh-seo
11. ЕНМКД Основи електронного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3986-osnovy-elektronnoho-marketynhu

18. Ціноутворення та цінова політика

1. ЕНМКД Ціноутворення та цінова політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4268-tsinoutvorennia-ta-tsinova-polityka
2. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 71 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8749/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
4. Маркетингові інновації [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 103 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32228/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
5. Менеджмент та маркетинг в галузі [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32223/1/04%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
6. Ткачук, В. О. Маркетинг у банку: навч. посіб. / В. О. Ткачук. – Тернопіль: “ТАЙП”, 2010.- 270 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12621/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83.pdf
7. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
8. Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612 с.
9. Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова .– К. : ЦУЛ, 2018. – 612 с.
10. Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Білодовська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
11. Жарська, І. О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.
21. Інтернет продажі та Email
1. ЕНМКД Інтернет продажі та Email-маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4269-internet-prodazhi-ta-email-marketynh
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Автоватизація маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32229/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83.pdf
4. Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу [Текст] : підручник / І. В. Бойчук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 512 с.
5. Скотт, Д. М. Новые правила маркетинга и PR : Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем [Текст] / Д. М. Скотт. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишерс, 2011. – 349 с.
6. Шалева, О. І. Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с.
7. Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
8. Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с.
9. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
10. ЕНМКД Основи електронного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3986-osnovy-elektronnoho-marketynhu

19. PR-технології

1. Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посіб. / О. В. Курбан. – К. : Кондор, 2016. – 246 с.
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 202 с.
4. Скотт, Д. М. Новые правила маркетинга и PR : Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем [Текст] / Д. М. Скотт. – М. : Альпина Паблишерс, 2011. – 349 с.

20. Інформаційні системи в маркетингу

1. ЕНМКД Інформаційні системи в маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2391-2013-11-11-08-13-59
2. Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.
3. Лашкова, Е. Г. Маркетинг : практика проведения исследований [Текст] : учеб. пособ. / Е. Г. Лашкова. – М. : Академия, 2008. – 240 с.
4. Пінчук, П. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] / П. С. Пінчук. – К. : КНЕУ, 1999. – 328 с.
5. ЕНМКД Основи електронного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3986-osnovy-elektronnoho-marketynhu
6. Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.

21. Маркетингова політика розподілу

1. ЕНМКД Маркетингова політика розподілу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2405-2013-11-11-08-29-35
2. Маркетингова політика розподілу [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль, 2018. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31712/1/%D0%9F%D0%9C%D0%A0%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3. Маркетингова політика розподілу : консп. лекцій [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 73 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/маркетингова%20політика%20розподілу/маркетингова%20політика%20розподілу.pdf
4. Маркетинг промислового підприємства : консп. лекцій [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 128 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/маркетинг%20промислового%20підприємства/маркетинг%20промислового%20підприємства.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. денної форми навч. ступеня вищої освіти «Бакалавр» / уклад. : Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Л. Я. Турчин, Г. А. Заячковська, О. М. Стець, О.П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32175/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
6. Жарська, І. О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.
7. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
8. Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
9. Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 468 с.

23. Управління продажами

1. ЕНМКД Управління продажами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4311-upravlinnia-prodazhamy
2. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.

24. Моделювання та прогнозування маркетингу

1. ЕНМКД Моделювання та прогнозування маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/4201-modeliuvannia-ta-prohnozuvannia-v-marketynhu
2. Моделювання та прогнозування в маркетингу [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль, 2018. – 56 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31713/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D_%D0%9C%D0%9E%D0%94.pdf

25 Комплексний інтернет-маркетинг

1. ЕНМКД Комплексний Інтернет-маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4189-kompleksnyi-internet-markety
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Інтернет-маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 94 с.
5. Інтернет-маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.
6. Інтернет маркетинг [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. Х. Г. Чернова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с.
7. Интернет-маркетинг на 100 % [Текст] / Н. Андросов, И. Ворошилова, В. Долгов [и др.] ; под ред. С. Сухова. – С.Пб. : Питер, 2013. – 240 с.
8. Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу [Текст] : підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика. – К. : ЦУЛ, 2010. – 512 с
9. Скотт, Д. М. Новые правила маркетинга и PR : Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем [Текст] / Д. М. Скотт ; пер.с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишерс, 2011. – 349 с.
10. Годин, А. А. Интернет-реклама [Текст] : учеб. пособ. / А. А. Годин, А. М. Годин, В. М. Комаров. – М. : Дашков и К, 2010. – 168 с.
11. Інформаційні системи в сучасному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова, Г. О. Плеханова. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 484 с
12. ЕНМКД Основи електронного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3986-osnovy-elektronnoho-marketynhu

27. Автоматизація маркетингу

1. ЕНМКД Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3987-avtomatyzatsiia-marketynhu
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Інтернет-маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 94 с.
5. Інтернет-маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.
6. Метлушко, О. В. Новітні банківські продукти і технології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Метлушко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с.
7. Шалева, О. І. Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с.
8. Інтернет маркетинг [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. Х. Г. Чернова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с.
9. Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 239 с.
10. Чен, Р. М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності [Текст] : навч.-практ. посіб. / Р. М. Чен, С. В. Кавун, Г. О. Плеханова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 364 с.
11. Пелещишин, А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / А. М. Пелещишин ; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 248 с.
12. Интернет-маркетинг на 100 % [Текст] / Н. Андросов, И. Ворошилова, В. Долгов [и др.] ; под ред. С. Сухова. – С.Пб. : Питер, 2013. – 240 с.
13. Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу [Текст] : підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика. – К. : ЦУЛ, 2010. – 512 с.

 28. Стратегічний маркетинг

1. ЕНМКД Автоматизація маркетингу[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2418-2013-11-11-08-52-02
2. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 38 с. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%81/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
3. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
4. Іванечко, Неля Ростиславівна. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1691
5. Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13510
6. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 38 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9686/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
7. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
8. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
9. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
10. Стратегічний маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Т. М. Борисова, Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 36 с.
11. Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с.
12. Захарова, Ю. А. Стратегии продвижения товаров [Текст] / Ю. А. Захарова. – М. : Дашков и К, 2010. – 160 с.
13. Петруня, Ю. Є. Маркетинг [Текст] / Ю. Є. Петруня. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К. : Знання, 2010. – 351 с.
14. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с.
15. Борисова, Т. М. Маркетингове забезпечення антикризових заходів промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 188 с.

29. Методологія наукових досліджень

1. ЕНМКД Маркетингові дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2403-2013-11-11-08-27-57
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
6. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
7. Липчук, В. В. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. – Львів : Магнолія – 2006, 2012. – 352 с.
8. Полторак, В. А. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 341 с.
9. Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.
10. Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.
11. Горбач, А. Н. Покупательское поведение : анализ спонтанных последовательностей и регрессионных моделей в маркетинговых исследованиях [Текст] / А. Н. Горбач, Н. А. Цейтлин. – К. : Освіта Ураїни, 2011. – 298 с.

30. Управління рекламною діяльністю

1. ЕНКМД Управління рекламною діяльністю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3988-upravlinnia-reklamnoiu-diialnistiu
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 392 с.
4. Іванечко, Неля Ростиславівна. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1691
5. Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13510
6. Іванечко Н.Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Вісник Ужгородського університету. – 2012. – №2 (36). – С.175 – 177. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13515
7. Іванечко Н.Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Бізнес Інформ. – 2011. – №4. – С.164 – 167. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13516
8. Загородній, А. Г. Торгівля. Маркетинг. Реклама [Текст] : термінолог. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, І. М. Комарницький. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 312 с.
9. Коваленко, О. В. Реклама [Текст] : навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко ; за ред. І. Ю. Кутліної. – К. : Персонал, 2010. – 96 с.
10. Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – [2-ге вид., стер.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 200 с.
11. Годин, А. А. Интернет-реклама [Текст] : учеб. пособ. / А. А. Годин, А. М. Годин, В. М. Комаров. – М. : Дашков и К, 2010. – 168 с.
12. Борисова Т. М. Соціальна реклама у вітчизняному телерадіопросторі: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. (Тернопіль, 26–27.03.2015р.). –Тернопіль : ТНЕУ, 2015.–С. 83–84 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13660

31. Управління маркетингом

1. ЕНКМД Управління маркетингом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3984-upravlinnia-marketynhom
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
6. Холодний, Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 272 с.
7. Біловодська, О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Текст] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – К. : ЦУЛ, 2018. – 234 с.
8. Іванечко, Неля Ростиславівна. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1691
9. Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13510
10. Іванечко Н.Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Вісник Ужгородського університету. – 2012. – №2 (36). – С.175 – 177. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13515
11. Іванечко Н.Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] : Бізнес Інформ. – 2011. – №4. – С.164 – 167. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13516
12. Краус, К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст] : монографія / К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2016. – 227 с.
13. Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : ЦУЛ, 2016. – 206 с.
14. Парсяк, В. Н. Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с.
15. Никитина, Т. Е. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях : теория и практика [Текст] : монография / Т. Е. Никитина, К. А. Смирнов ; науч. ред. К. А. Смирнова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 168 с.
16. Краус, К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу : концепції, організація, домінанти розвитку [Текст] : монографія / К. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.
17. Навольська, Н. В. Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с.
18. Зозулёв, А. В. Маркетинг [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Зозулёв, Н. С. Кубышина ; под ред. С. А. Солнцева. – К. : Знання, 2011. – 421 с.
19. Холодний, Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 272 с.

32. Маркетингова логістика

1. ЕНКМД Маркетингова логістика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=510
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
6. Чухрай, Н. І. Кадри в маркетингу та логістиці [Текст] = Кadry w marketingu i logistyce : монографія / Н. І. Чухрай, Я. Гаврись, О. Б. Гірна ; за наук. ред. Н. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 228 с.
7. Біловодська, О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Текст] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – К. : ЦУЛ, 2018. – 234 с.
8. Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
9. Логістика : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.
10. Економіка логістики [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чорнописька [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 640 с.
11. Крикавський, Є. В. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 696 с.

33. Брендинг

1. ЕНКАМД Брендинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3985-brendynh
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Управління продажем банківських послуг [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Васильєва, Я. М. Кривич, С. В. Лєонов [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. – Суми : СумДУ, 2016. – 227 с.
4. Эко, М. Я-бренд. Формула успеха [Текст] = UNLABEL. Selling You Without Selling Out / М. Эко ; пер.с англ. М. Попов. – С.Пб. : Питер, 2015. – 304 с.
5. Бренд-менеджмент [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.
6. Бренд-менеджмент [Текст] : метод. рек. / уклад. Х. Г. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.
7. Управління брендом роботодавця [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. А. Прохоровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 47 с.
8. Макашева, З. М. Брендинг [Текст] : учеб. пособ. / З. М. Макашева, М. О. Макашев. – С.Пб. : Питер, 2011. – 288 с.
9. Ястремська, О. М. Бренд-менеджмент [Текст] : нвч. посіб. / О. М. Ястремська, О. О. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 164 с.

34. Маркетингове забезпечення стартапів

1. ЕНКМД Маркетингове забезпечення стартапів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3985-brendynh
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
6. Кузьмін, О. Є. Венчурний бізнес [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. – К. : Знання, 2012. – 350 с.

35. Маркетингові інновації

1. ЕНКМД Маркетингові інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3607-marketynhovi-innovatsii
2. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.
3. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9181/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8614/1/faem_kamp_moa_mpz_LEK.pdf
5. Маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8611/2/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
6. Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія / за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2018. – 616 с.
7. Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
8. Азаров, Н. Я. Инновационные механизмы управления программами развития [Текст] / Н. Я. Азаров, Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев. – К. : Саммит-книга, 2011. – 528 с.
9. Ілляшенко, Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств [Текст] : монографія / Н. С. Ілляшенко. – Суми : СДУ, 2011. – 192 с.
10. Управління інвестиціями та інноваціями [Текст] : текст лекцій ; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, Л. І. Скібіцька, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2010. – 184 с.
11. Стерхова, С. А. Инновационный продукт : инструменты маркетинга [Текст] : учеб. пособ. / С. А. Стерхова. – М. : Дело, 2010. – 296 с.

36.Теорія організації

1. ЕНКАМД Теорія організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=1140
2. Теорія організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник ; відпов. за вип. О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9845/1/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
3. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31431/1/2014-Monastyrskyjniz.pdf
4. Монастирський, Г. Л.Теорія організації [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 124 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31414/1/2013-Monastyskyj_.pdf.
5. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 114 с
6. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. напр. підготов. Менеджмент ; освіт.-кваліф. рівня бакалавр / уклад. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 104 с
7. Бай, С. І. Теорія організації [Текст] : опорн. консп. лекцій / С. І. Бай, О. В. Самокиш, Ю. В. Гайдай. – К. : КНТЕУ, 2012. – 69 с.
8. Паливода, О. М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. М. Паливода. – К. : Кондор, 2017. – 360 с.
9. Капіталізація підприємств та фінансових організацій : теорія і практика [Текст] : тези доп. і повід. міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27 трав. 2011 р.) / відп. ред. І. П. Булєєв. – Донецьк : ІЕП, 2011. – 240 с.

Сайт бібліотеки ЗУНУ: http://library.tneu.edu.ua