Монографії та навчальні посібники

Борисова Т.М. Монографія Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності теорія і практика, кафедра маркетингу ТНЕУ

Хрупович С.Є., Процишин Ю.Т. Навчальний посібник Студії креативного маркетингу

Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних суб’єктів : теоретично-методологічні аспекти: Монографія Маркетинг некомерційних суб’єктів теоретично-методологічні аспекти

Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Іванечко, Т. Борисова, Ю. Процишин [та ін.] ; за ред. Н. Р. Іванечко. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 180 с. Навчальний посібник Маркетинг 2021 (3) (1)