Монографії та навчальні посібники

Борисова Т.М. Монографія Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності теорія і практика, кафедра маркетингу ТНЕУ

Хрупович С.Є., Процишин Ю.Т. Навчальний посібник Студії креативного маркетингу

Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних суб’єктів : теоретично-методологічні аспекти: Монографія Маркетинг некомерційних суб’єктів теоретично-методологічні аспекти

Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Іванечко, Т. Борисова, Ю. Процишин [та ін.] ; за ред. Н. Р. Іванечко. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 180 с. Навчальний посібник Маркетинг 2021 (3) (1)

 

Іванечко Неля. Управління рекламною діяльністю: навч. посібник. Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2022. – 88 с. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК_УРД

Стратегічний маркетинг : електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 075 МАРКЕТИНГ, ступеня вищої освіти магістр / Ю.Т. Процишин – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 146 с.Посібник_Стратегічний маркетинг_Процишин

Хрупович Світлана. Моделювання та прогнозування маркетингу. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 075 МАРКЕТИНГ, ступеня вищої освіти магістр. Тернопіль, ЗУНУ. 2022. 121 с. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК_ МПМ

Борисова Т.М. Комплексний Інтернет-маркетинг: Навч. посіб. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 272 с. КІМ Борисова Т.М. (1)

Дудар Володимир. Управління маркетингом: електронний навч. посібник. Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2022. – 85 с.Навч.посібник_Упр.марокетингом_2022

Нейромаркетинг, штучний інтелект та цифровий маркетинг: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Тернопіль, 26-27 травня 2023 року). Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 221 с. збірник тез_конференція_ травень 2023

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІМатеріали доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Тернопіль, 7 листопада 2019 року) Тернопіль ТНЕУ 2019 Збірник_2019_конф_ФЕУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали доповідей VІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю м. Тернопіль, 28 жовтня 2021 року Збірник

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали доповідей V Ювілейної науково-практичної конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю 12 листопада 2020 року м. Тернопіль Збіринк_2020

Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю (Тернопіль, 24-25 жовтня 2019 року). Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 143 с. Збірник тез конф. до друку
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення», м. Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2020 р.Збірник тез конференції !!!!

Також нагадуємо за можливість скористатись інформаційними базами ELibUa:
Brill’s Open Access Content – Засноване в 1683 році, Brill – видавництво з багатою історією та сильним міжнародним спрямуванням. Публікації Brill зосереджені на гуманітарних та соціальних науках, міжнародному праві та окремих областях наук.
CORE – Найбільша у світі колекція наукових робіт із відкритим доступом. CORE пропонує безкоштовний, необмежений доступ до мільйонів наукових робіт з усього світу.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – це веб-каталог, який індексує та забезпечує доступ до високоякісних, рецензованих журналів відкритого доступу.
Scientific Periodicals of Ukraine – Портал наукових періодичних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського представляє журнали відкритого доступу та збірники наукових праць, що публікуються в Україні.