Освітні програми

Освітня програма магістра – OPP_MARKETING_2022

Освітня програма бакалавра 075_MARKETING_bak

Освітньо-наукова програма доктора філософії ONP_MARKETING_PhD_075_2022 по стандарту (1)

Крім того, студенти щороку можуть обрати такі вибіркові дисципліни для індивідуальної освітньої траєкторії:

Кафедра МАРКЕТИНГУ_ вибіркові дисципліни_2022