Освітні програми

Освітня програма магістра – marketung_mag

Освітня програма бакалавра – marketung_bak

Освітньо-наукова програма доктора філософії – OPP_MARKETING_PhD_075_2021

Крім того, студенти щороку можуть обрати такі вибіркові дисципліни для індивідуальної освітньої траєкторії:

Кафедра МАРКЕТИНГУ_ вибіркові дисципліни_2022