Меленчук Юлія Тарасівна

Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Найбільш актуальні публікації:

  1. Т. Борисова, Ю. Процишин Дослідження векторів використання інтернет-маркетингу в сфері міського громадського транспорту. Вісник ХНУ. 2020, №2. С. 130-135
  2. Н.Р.Іванечко, Ю. Процишин, Т.Никитишин. Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та Український досвід.  Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та Український досвід. https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1671
  3. Ю.Т. Процишин, Н.Р.Іванечко, А.В. Крулевський. Інтернет-маркетинг: email-розсилка в освітній сфері. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Випуск 3(77), Ч.2, С. 134-142. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-39
  4. Ю.Т. Процишин. Наявність бренд буку – одна з обов’язкових умов створення сильної корпоративної культури. «Молодий вчений». 2019. № 11 (75) С. 142-145
  5. Т.М. Борисова, Ю.Т. Процишин. Потенціал маркетингу в управлінні сталим розвитком. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту: Монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль: Економічна думка, 2019. С. 75-100
  6. Ю.Т. Процишин. Ефективність використання E-мail маркетингу. «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» – 2019 №5, С. 13-15.
  7. Ю.Т. Меленчук. Що таке Event-marketing і навіщо він потрібен. Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності: колективна монографія; за ред. проф.  Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2018. – С. 100 – 110
  8. Borysova Т., Melenchyuk Yu. Marketing of urban public transport: results of the empirical study. Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics: Monograph / Тернопіль. – видавець ФОП Осадца У.В.  – 2018 . p. 57-74
  9. Ю.Т. Меленчук. Постконфліктні умови формування маркетингового плану на підприємстві. Постконфліктні умови формування маркетингового плану на підприємстві (Європейсько-адаптаційні контексти) – За заг. ред. Н.Б. Кирич – Тернопіль: Вид-во ТзОВ «Терно-Граф», 2016. – 338 с.
  10. Ю. Т. Меленчук. Стратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – С. 130-145.