Борисяк Олена Володимирівна

Зацна Любов Ярославівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: –
Коло наукових інтересів: маркетинг послуг, маркетингові комунікації, маркетинг особистості, внутрішній маркетинг, управління персоналом, енергоефективність

Найбільш актуальні публікації:

 1. Borysiak O., Brych V., Brych B. Digital marketing components of providing information about energy service companies in the conditions of green energy development // New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia : VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2020. Vol. 2. P. 231-240.
 2. Borysiak , Brych V., Halysh N. Project activity as an inclusive environment for innovative development management of energy service // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi, V. Riashchenko, N. Linde, 2 edition. Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. P. 61-69.
 3. Borysiak O., Brych V., Manzhula V., Liakhovych G., Halysh N., Tolubyak V. Communication Model of Energy Service Market Participants in the Context of Cyclic Management City Infrastructure. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 678-681, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208902.
 4. Borysiak O., Halysh N., Brych V., Korol V., Vakun O., Sandeep Kumar Gupta. Implementation of Standards for Solid Fuels. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. 29. № 7s. P. 3827-3834.
 5. Борисяк О. В. Формування лояльності користувачів транспорту до «зелених» енергетичних послуг на засадах цифрової маркетингової комунікації // Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку : колективна монографія. / [Ред. T.M. Борисова, Г. Л. Монастирський]. Тернопіль : «Економічна думка ЗУНУ», C.119-131.
 6. Брич В., Борисяк О., Білоус Л., Галиш Н. Трансформація системи управління персоналом підприємств : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2020. 212 с.
 7. Borysiak O., Brych V., Brych B. Digital marketing of energy service companies’ personnel in the context of socio-economic development // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia : VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 3. P. 309-317.
 8. Борисяк О. В., Щербина Ю. М. Трансформація маркетингових комунікацій підприємства в умовах діджиталізації бізнес-процесів Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту : актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24-25 жовтня 2019 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 14-15.
 9. Борисяк О. В. Діджиталізація внутрішнього маркетингу транспортних підприємств в умовах розвитку «зеленої» енергетики. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту : актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Тернопіль, 19-20 травня 2020 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 50-51.
 10. Борисяк О. В. Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 1 (13). С. 78-82.
 11. Борисяк О. В., Брич В. Я. Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку. Науковий вісник Ужгородського університетуСеріяЕкономіка. 2017. Вип. 2 (50). С. 172-179.
 12. Borysiak O. Innovative trends and optimization of the role of personnel in the strategic development at agricultural enterprises. International Journal of Economics and Society. Memphis, USA. Vol. 3. Issue 9. December 2017. P. 33-38
 13. Борисяк О. В. Концептуальні підходи до управління персоналом. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 4. Т. 1. С. 51-56.
 14. Борисяк О. В., Брич В. Я. Вплив депресивних ринків праці на управління персоналом підприємств. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. № 21 (10). С. 60-65.