Всеукраїнська конференція

19-20 квітня кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу за підтримки проректора з наукової роботи д.е.н., проф. Задорожного З.-М. В., проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) д.е.н., проф. Монастриського Г. Л., декана ФЕУ к.е.н., доц. Островерхова В.М. провела І Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення». Конференція проведена у  рамках виконання наукової  роботи на тему: «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (керівник роботи – Монастирський Г.Л., співкерівник  – Борисова Т.М.).

Опубліковано в рубриці Новини.