Конкурс творчих робіт

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

      З метою розвитку креативності, критичного мислення та комунікацій  запрошуємо учнівську молодь Тернопільської області прийняти участь у конкурсі творчих робіт ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини», який відбудеться 20 квітня 2018 року у приміщенні ТНЕУ (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11). Час і номер залу буде повідомлені учасникам додатково.

     Конкурс проводиться кафедрою маркетингу Тернопільського національного економічного університету за підтримки Міністерства освіти і науки України (у рамках наукової роботи «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики», номер державної реєстрації 0117U003871).

Секції:

 1. Міський громадський транспорт Тернополя: проблеми та напрями їх вирішення у напрямку «розумного» транспорту.
 2. Міжміський громадський транспорт Тернопільщини: проблеми та напрями їх вирішення у напрямку «розумного» транспорту.

Мета: виявити інноваційні напрями розвитку громадського транспорту Тернопільщини, «розумних» зупинок і «розумних» станцій, знайти ідеї для покращення міського і міжміського громадського транспорту на основі аналізу наявних проблем, досвіду розвинутих країн та творчого потенціалу нашої молоді. 

Запрошуємо як одноосібних учасників, так і команди із 2-3 осіб (9-11 кл.). Роботи учасників оцінить жюрі, переможці будуть нагороджені призами.

Участь у конкурсі – безкоштовна

Умови участі в конференції:

 1. До 10 квітня 2018 р. включно необхідно надіслати заявку на участь та творчу роботу на електронну адресу оргкомітету: conf.ptm@gmail.com
 2. У темі е/листа зазначити: «Творча робота». Файли назвати прізвищем автора (наприклад: konkursdoc; zayavka_ivanov.doc).
 3. Повідомлення про прийняття творчої роботи буде надіслано протягом 3 днів із дати її надходження на електронну пошту оргкомітету. Прохання учасникам, які не отримали повідомлення, продублювати лист.
  Вимоги до оформлення творчих робіт:
  1. Творча робота не повинна перевищувати 15 сторінок друкованого тексту на А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2 см. Супроводжується презентацією не більше 30 слайдів.
  2. Оформлення титульного аркуша: по центру: КОНКУРСНА РОБОТА (всі великі букви, напівжирний, по центру), наступний рядок «Секція «Назва» (напівжирний), нижче по центру тема роботи (всі великі букви, напівжирний, по центру), нижче справа прізвище та ініціали автора (авторів) –  друкується напівжирним курсивом; нижче – курсивом –  клас, школа, де навчається автор (автори), нижче «Науковий керівник: – П.І.П.» (курсивом).
  3. Список використаних джерел (якщо такі використані в роботі) має бути оформлений згідно з вимогами, що використовуються для оформлення наукових робіт. Посилання на джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

  Заявка на участь:

  П.І.Б. учасника (ів)________________
  Клас___________________________
  Науковий керівник ________________
  Секція _________________________
  Назва школи______________________
  Контактний телефон ________________
  E-mail___________________________
  Назва творчої роботи________________

  Контактні дані Оргкомітету:

  46020, Україна, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 3, корпус ІІІ ТНЕУ, кафедра маркетингу (ауд. 3211), + 38 (096) 310 40 24 Турчин Люба Ярославівна, 0961560900 Борисова Тетяна Михайлівна.

  Facebook: Кафедра маркетингу ТНЕУ

Опубліковано в рубриці Наукові конференції, Новини.